PDF Хэвлэх И-мэйл
Монгол улсын хууль

Хөдөлмөрийн тухай хууль

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

Дэлгэрэнгүй...

 

Монгол улсын үндсэн хууль

Монголын ард түмэн бид:

- Улсынхаа тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдлыг бататган бэхжүүлж,
- Хүний эрх, эрх чөлөө, шударга ёс, үндэснийхээ эв нэгдлийг эрхэмлэн дээдэлж,
 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

Дэлгэрэнгүй...

 

Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

Дэлгэрэнгүй...

 

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

Дэлгэрэнгүй...

 

Ажиллах хүч гадаад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

Дэлгэрэнгүй...

 

Засгийн газрын тусгай сангийн тухай сан

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

Дэлгэрэнгүй...

 

Хоршооны тухай хууль

ХОРШООНЫ ТУХАЙ

Дэлгэрэнгүй...

 

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн тухай хууль

ЖИЖИГ, ДУНД YЙЛДВЭРИЙН ТУХАЙ


НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Нийтлэг үндэслэл
1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт
Дэлгэрэнгүй...
 

Сум хөгжүүлэх сан

СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ХӨРӨНГИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ, ЗАРЦУУЛАХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ, ГЭРЭЭНИЙ ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ
Дугаар 134
 
Монгол Улсын 2011 оны төсвийн тухай хуулийг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь: Дэлгэрэнгүй...
 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хууль

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ,
ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ


НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Нийтлэг үндэслэл
1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 
Дэлгэрэнгүй...
 

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН
 ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ 
Нэг.Нийтлэг үндэслэл:
1.1 Төрийн захиргааны албан хаагчийн албаны үйл ажиллагаанд баримтлах ёс зүйн хэм хэмжээг тДэлгэрэнгүй...
 

Цалин хөлсний талаар үндэсний хэмжээнд баримтлах бодлого

ЦАЛИН ХӨЛСНИЙ ТАЛААР ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖЭЭНД БАРИМТЛАХ БОДЛОГО 
 
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1. Монгол Улс эдийн засгийн зах зээлийн харилцаанд шилжсэнээс хойш 20 гДэлгэрэнгүй...
 

Aвлигын эсрэг хууль

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Нийтлэг үндэслэл

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 
Дэлгэрэнгүй...
 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хууль

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, 
СУРГАЛТЫН ТУХАЙ
/Шинэчилсэн найруулга/

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Нийтлэг үндДэлгэрэнгүй...
 

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай


НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН 
ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ,
АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ 


Дэлгэрэнгүй...