PDF Хэвлэх И-мэйл
Сайдын тушаал, шийдвэр

Үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай

2013/04/21  

Татах            Үзэх 

 

Журам батлах тухай

2013/03/20  

Татах            Үзэх 

 

Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх зарцуулах, түүнд хяналт тавих журам

2013/04/03  

Татах            Үзэх 

 

ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах, шалгалт авах журам

2013/04/03  

Татах            Үзэх 

 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орчныг сайжруулах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай

2013/03/21  

Татах            Үзэх 

 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

2013/03/20  

Татах            Үзэх 

 

Хөрөнгө зарцуулах хуваарь батлах тухай

2013/04/21  

Татах            Үзэх